تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

چرا قرآن در مقابل مومنان تعبیر منافقان را آورده است؟

پرسشی که در این جا مطرح می‏شود این است که چرا خداوند در مقابل مؤمنان نمی‏فرماید الکافرین و الکافرات؟ چرا در مقابل و المؤمنون و المؤمنات یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، تعبیر الکافرین و الکافرات، یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف را نیاورده است؟
در جواب این سؤال می‏توان گفت: زیرا منافقان کسانی هستند که در جامعه اسلامی زندگی می‏کنند و تظاهر به ایمان دارند و در ظاهر، تمامی ارزش‏های اسلامی را پذیرفته‏اند اما به هیچ یک از باورهای دینی اعتقاد قلبی ندارند. در ظاهر با مسلمان‏ها همراهی می‏کنند ولی در پنهان با آنان دشمنی دارند، و در هر زمان مناسبی که بتوانند به مسلمان‏ها ضربه می‏زنند.
بر خلاف کافران که در جامعه اسلامی نیستند، و اگر هم در میان آن‏ها زندگی کنند به صورت علنی مواضع خود را علیه ارزش‏های اسلامی اعلام می‏کنند. لذا مسلمانان آن‏ها را می‏شناسند و مرزی میان خود و آن‏ها دارند. زیرا در جامعه کفر همه کافر هستند و علنا ارزش‏های اسلامی را قبول ندارند و منکر می‏شوند. لذا لزومی ندارد کسی تظاهر به ایمان کند.
بنابراین، منافقان در جامعه اسلامی رسوخ می‏کنند و به ارزش‏های اسلامی اعتراف دارند و تظاهر به ایمان می‏کنند؛ اما دین مردم را نشانه می‏روند و به هر مکر و حیله‏ای دست می‏زنند تا مردم را از دین جدا کنند. لذا خداوند در قرآن کریم می‏فرماید: المنافقون و المنافقات یعنی مؤمنان باید مواظب دین خود باشند، منافقانی درون جامعه اسلامی هستند، که امر به منکر و نهی از معروف می‏کنند.