تربیت
Tarbiat.Org

مقامات العلیه (مختصر معراج السعاده نوشته ملا احمد نراقی)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

33- فسق‏

صفت سی و سوم، فسق است و آن عبارتست از بیرون رفتن از اطاعت خدا و عبادت نکردن او را.
به جا آوردن عبادات
و ضد آن اطاعت کردن و به جا آوردن عباداتی است که در شریعت مقدسه مقرر شده است، و عمده عبادات شرعیه چند چیز است، طهارت و نماز و ذکر و دعا و تلاوت قرآن مجید و روزه و حج و زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار (علیهم السلام) و جهاد و ادای حق معروف که شامل زکوة و خمس و صدقات مستحبه و غیر اینها بوده باشد و امر بمعروف و نهی از منکر و تفصیل این مطالب در کتب فقهیه و آداب و اسرار آن در کتب اخلاقیه است و این مختصر را گنجایش ذکر آنها نیست! رجوع به کتب دیگر شود.