تربیت
Tarbiat.Org

مبانی نظری نبوت و امامت
اصغر طاهرزاده

منابع

قرآن
نهج‌البلاغه
بحارالأنوار، محمدباقر مجلسی«رحمة‌الله‌علیه»
الکافی، ابی‌جعفر محمدبن‌یعقوب کلینی«رحمة‌الله‌علیه»
فصوص‌الحکم، محی‌الدین بن عربی
الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌علیه»
مفاتیح الغیب، ملاصدرا«رحمة‌الله‌علیه»
تفسیر المیزان، علامه‌طباطبایی«رحمة‌الله‌علیه»
انسان‌شناسی‌در اندیشه‌ی‌امام خمینی«رضوان‌الله‌علیه»، مؤسسه‌ی تنظیم ‌و نشرآثار امام‌خمینی
رسالة الولایه، انتشارات الدراسات الاسلامیه، قم
روح مجرد،‌ آیت‌الله‌حسینی‌طهرانی«رحمة‌الله‌علیه»
إقبال الأعمال، سید بن طاووس
الغدیر، علامه‌ی امینی
كتاب الغیبة، شیخ طوسی
بلد الامین، کفعمی
كمال الدین و تمام النعمة، محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق
مجموعه آثار، شهید مطهری
اصول فلسفه و روش‌رئالیسم‌، علامه طباطبایی«رحمة‌الله‌علیه»
بدایه الحکمه و نهایه الحکمه، علامه طباطبایی«رحمة‌الله‌علیه»
انسان و خلافت الهی، آیت الله محمد شجاعی
خواجه نصیرالدین طوسی، تلخیص الحصل
پیشرفت سریع اسلام، ترجمه‌ی سعیدی
محمد(ص) از نظر دیگران، محمد علی خلیلی
مسند، احمد حنبل
صحیح، مسلم
عبقات الأنوار، از میر حامد حسین
تاریخ طبری
منتخب الاثر، تألیف لطف الله صافی
مناقب مرتضوی، کشفی ترمدی حنفی
خطر مادی شدن دین، اصغر طاهرزاده
امام‌شناسی، آیت الله حسینی تهرانی
الموفقیات، آیت الله ملکی تبریزی
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
احقاق الحق، سید نورالله حسینی مرعشی شوشتری
اربعون حدیثنا، شهید اول
الطرائف، ابن طاوس
صواعق ابن حجر
موطأ مالك
راز شادی امام حسین(ع) در قتگاه، اصغر طاهرزاده
کمال الدین و تمام النعمه
دُرالمنثورف سیوطی
الخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندى
ولایت فقیه، امام خمینی
کتاب البیع، امام خمینی، مؤسسه اسماعیلیان
انسان در اسلام، آیت‌الله جوادی آملی
تحف العقول، ابن شعبه حرانی«رحمة‌الله‌علیه»
‏تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد تمیمى آمدى
توحید عملی و عینی، آیت الله حسین حسینی طهرانی
توحید المفضل
التوحید، شیخ صدوق«رحمة‌الله‌علیه»
الخصال، شیخ صدوق
من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق
معانی‌الأخبار، شیخ صدوق
اعتقادات الإمامیه، شیخ صدوق
إرشاد القلوب إلى الصواب
عدة الداعی و نجاح الساعی، ابن فهد حلى‏
اسرار آل محمد، سلیم بن قیس الهلالی
وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی
تفسیر نورالثقلین، شیخ عبدالعلى عروسى حویزى
علم‌الیقین، فیض کاشانی
روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، فتال نیشابورى‏
محاسن، برقی
فلاح‌السائل، نجاح المسائل، سید بن طاوس
الإحتجاج، طبرسی