تربیت
Tarbiat.Org

مبانی نظری نبوت و امامت
اصغر طاهرزاده

امامـت خاصّـه

طرح مسئله: هیچ عقلی نمی‌پذیرد دینِ جامعی مانند اسلام برنامه‌ای برای ادامه رهبری در آینده نریخته باشد و با توجه به واقعیاتِ زمان پیامبر(ص) و شرایط فكری و قبیلگیِ عربستان حتماً باید پیامبر(ص) برنامه‌ی رهبریِ قاطعی را طراحی كرده باشند، از این رو وظیفه‌ی ما است تحقیق کنیم ببینیم مصداق و یا مصداق‌های آن رهبری چه كسانی‌اند؟ زیرا همان طور كه عرض شد خود رسول خدا(ص) فرمودند: «هركس امام زمان خود را نشناسد و بمیرد، باعقیده‌ی جاهلیت مرده است». حال آیا می‌شود پیامبر خدا(ص) امام زمان را با این اهمیت برای مسلمین تعیین نكند و باز هم امت او بتوانند از اسلام استفاده‌ی كامل نمایند؟
مباحث امامتِ خاصه متکفل تعیین مصداق امامت است که در قسمت آیات و روایات به شرح زیر مطرح خواهیم كرد.