تربیت
Tarbiat.Org

مبانی نظری نبوت و امامت
اصغر طاهرزاده

فصل دوم (نبوت خاصّه)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
در نبوت خاصّه جهت اثبات نبوت حضرت محمد(ص) موضوعاتی دنبال می‌شود كه البته عمده‌ی آن‌ها موضوع قرآن است که خداوند جهت اثبات نبوت حضرت محمد(ص) آورده، و ما تحت عنوان «دریچه های اعجاز قرآن» به آن می‌پردازیم.