تربیت
Tarbiat.Org

مبانی نظری نبوت و امامت
اصغر طاهرزاده

ضرورت امامت بعد از نبوت

بحث در مورد ضرورت امامت بعد از اتمام نبوت را از طریق دلایل عقلی و نقلی دنبال می‌کنیم و ابتدا به دلایل عقلی آن می‌پردازیم: