تربیت
Tarbiat.Org

امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) و خودآگاهی تاریخی
اصغر طاهرزاده

نجات از فرسودگی

خطاب بنده به شما عزیزان این است که مواظب باشید اگر جایگاه تاریخی و معنوی انقلاب اسلامی را نفهمید و برای به معنی رساندن زندگی به دامن آن نچسبید، خواهی، نخواهی در دام دشمنان انقلاب می‌افتید و با زمینه‌هایی که در شما ایجاد می‌کنند روحیه‌ی درگیری با انقلاب را در شما پدید می‌آورند و نهایتاً مثل بقیه‌ی مخالفان انقلاب، خودتان از دست می‌روید. به طوری که در آن مسیر همه‌ی چاره‌اندیشی‌هایتان نتیجه‌ای جز نفی و اضمحلال خودتان را به همراه ندارد.
تمدنی که با انقطاع از عالم قدسی، گرفتار روزمرّگی شد به سرعت کهنه می‌شود، زیرا ذات عالم ماده، حرکت و تغییر و فرسودگی است، در حالی که ذات عالم مجردات، عین ثبات و بقاء و حیات است. بنابراین هر ملتی که توانست از طریق مقام ثابت عصر با عالم ثبات و بقاء مرتبط شود، نه تنها خود را از فرسودگی نجات داده است، بلکه وارد عالم بیکرانه‌ای خواهد شد که عین حیات و نشاط است. اگر ملاحظه می‌کنید انسان دوران مدرنیته گاهی مأیوس و خسته، و گاهی گرفتار هرزگی است، به دلیل آن است که بدون امامی که واسطه‌ی فیض است می‌خواهد روزگار بگذراند و لذا از آن کسی هم که جامعه را متذکر حضرت صاحب الامر(عج) می‌کند فاصله می‌گیرد و این به جهت آن است که به عالَمِ مقامِ ثابت عصر خود وارد نشده است‌. باز تأکید می‌‌شود؛ باید به عالَم امام خمینی(ره) که به عنوان ثابت عصر به مقام بقاء بقیةاللهی حضرت ولی عصر(عج) نزدیک است، نزدیک شوید تا از پوچی و هرزگی نجات پیدا کنید و حیاتی پرطراوت و بشّاش نصیبتان شود.