تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زخرف
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 78-80

آیه
لَقَدْ جَئْنَاکُم بِالْحَقِ‏ّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِ‏ّ کَارِهُونَ‏
أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ‏
أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَی‏ وَرُسُلُنَا لَدَیْهِمْ یَکْتُبُونَ‏
ترجمه
همانا ما حقّ را برای شما آوردیم ولی اکثر شما نسبت به آن کراهت داشتید.
بلکه آنان تصمیم قطعی (بر نپذیرفتن حقّ) گرفتند، (اگر چنین است) پس مانیز تصمیم گرفته‏ایم (و کیدشان را بی‏اثر می‏گذاریم).
آیا آنان گمان می‏کنند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی‏شنویم. چرا و فرستادگان ما نزد آنان حضور داشته و (همه چیر را) ثبت می‏کنند.
نکته ها
«اِبرام» به معنای تابیدن و محکم کردن و در اینجا به معنای تصمیم جدّی بر توطئه علیه پیامبر صلی الله علیه وآله و نپذیرفتن آیین اوست.
پیام ها
1- عذاب الهی بعد از اتمام حجّت است. «انکم ماکثون، لقد جئناکم بالحقّ»
2- حقّ‏پذیر کم است. «جئناکم بالحقّ... اکثرکم للحق کارهون»
3- مبدأ حقّ، خداست و ملاک کیفر و پاداش نیز، پذیرش و عدم پذیرش حقّ است. «جئناکم بالحقّ... للحقّ کارهون»
4- تا از ما تصمیمی و عملی سر نزند خداوند کیفر نمی‏دهد، کیفر الهی متناسب با عملکرد ماست. «ابرموا... مبرمون»
5 - منکران انبیا بدانند که با خدا طرفند. «ابرموا امراً فانّا مبرمون»
6- کافران تنها بر اساس حدس و گمان حرکت می‏کنند. «ام یحسبون»
7- مخالفان خدا را نشناختند که گمان می‏کنند خدا از پنهان آنها بی‏خبر است. «ام یحسبون انا لا نسمع سرّهم»
8 - هر کلامی توسط فرشتگان ثبت و نوشته می‏شود. «رسلنا... یکتبون»