تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زخرف
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 74-76

آیه
إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
لَا یُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ‏
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَکِن کَانُواْ هُمُ الظَّالِمِینَ‏
ترجمه
بدون شک مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه‏اند.
عذاب از آنان کاهش نمی‏یابد و آنان در آنجا (حزنی همراه با) یأس دارند.
و ما به آنان ستم نکردیم ولکن آنان خود ستمگر بوده‏اند.
نکته ها
«مبلسون» از «ابلاس» به معنای اندوهی است که همراه با یأس باشد. شاید کلمه «ابلیس» نیز به خاطر یأس شیطان از رحمت خدا بر او اطلاق شده است.
جاودانگی، تخفیف ناپذیری و یأس و اندوه از نشانه‏های دوزخ است.
پیام ها
1- در تربیت، هشدار وبشارت باید در کنارهم باشد. «تلک الجنّة - المجرمین فی عذاب»
2- عامل ورود در دوزخ، عملکرد خود انسان است. «ان المجرمین»
3- کیفرهای خداوند عادلانه است. «و ما ظلمناهم»
4- ظلمِ پیوسته، عذاب پیوسته دارد. «خالدون... کانوا هم الظالمین»