تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زخرف
حاج شیخ محسن قرائتی

سیمای سوره زخرف‏

این سوره هشتاد و نه آیه دارد و به جز آیه‏ی 45، بقیه آیات آن در مکّه نازل شده است.
نام این سوره از آیه 35 گرفته شده که در آن کلمه «زُخرُف» بکار رفته است. زخرف به معنای طلا و نقره و زینت می‏باشد.
عمده مطالب این سوره درباره‏ی قرآن و نبوّت، عکس العمل مخالفان انبیا، دلایل توحید و مبارزه با شرک و بیان بخشی از تاریخ انبیا و صحنه‏های معاد است.
نکته جالب توجّه آنکه هفت سوره پی در پی قرآن با حروف مقطعه «حم» آغاز می‏شود. سوره‏های غافر، فصّلت، شوری‏، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف که حوامیم سبعه یا سوره‏های آل حم گفته می‏شوند.