تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زخرف
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 85

آیه
وَتَبَارَکَ الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَوَاتِ والْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ‏
ترجمه
بلند مرتبه است، آن که حکومت آسمان‏ها و زمین و آنچه میان آنهاست برای اوست و آگاهی از قیامت مخصوص اوست و به سوی او باز گردانده می‏شوید.
نکته ها
«تبارک» از «برکت» به معنای تعالی است، یعنی خداوند بلند مرتبه است.
در قرآن، نه مرتبه خداوند با عبارتِ «تبارک» توصیف شده است.
در این آیه و آیه قبل هشت کمال برای خداوند مطرح است تا اعتقاد به فرزند داشتن و سایر آنچه به ناحقّ درباره‏ی خداوند توصیف می‏کنند برطرف شود.
پیام ها
1- حاکمیّت خداوند یگانه بر نظام هستی، پاینده و زوال‏ناپذیر است. «تبارک الّذی له ملک السموات»
2- خداوند از هر گونه نقص منزّه و در برابر هر گونه کمال مبارک است. «سبحان... تبارک...»
3- در برابر کج فهمی دیگران باید از مقدّسات تجلیل کرد. «تبارک الّذی له...»
4- خداوند هم مبدأ است و هم مقصد. «له ملک السموات والارض... الیه ترجعون»
5 - جز خدا هیچ کس از زمان وقوع قیامت آگاه نیست. «و عنده علم الساعة»
6- احضار مردم در قیامت هم عمومی است و هم اجباری. «الیه ترجعون»