تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زخرف
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 73،72

آیه
وَتِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ‏
لَکُمْ فِیهَا فَاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ مِّنْهَا تَأْکُلُونَ‏
ترجمه
و این است بهشتی که به خاطر عملکردتان به میراث برده‏اید.
در آنجا برای شما میوه فراوانی است که از آنها می‏خورید.
نکته ها
به گفته روایات، خداوند برای هر انسانی مکانی در دوزخ و جایگاهی در بهشت قرار داده است. اهل بهشت جایگاه بهشتی دوزخیان را به ارث می‏برند و دوزخیان جایگاه دوزخیِ بهشتیان را.**تفسیر مراغی و مجمع‏البیان.***
مسئله‏ی ارث بردن بهشت در آیات گوناگونی مطرح شده است: «اولئک هم الوارثون الّذین یرثون الفردوس»**مؤمنون، 10 و 11.***
پیام ها
1- بهشت در برابر عملِ نیک پایدار است. «بما کنتم تعملون»
2- تعدّد و تنوّع میوه‏ها، یکی از نعمت‏های بهشت است. «فاکهة کثیرة»
3- لذّت‏های بهشت، همانند لذّت‏های دنیا، با غرائز بشری هماهنگی دارد. «منها تأکلون»