تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زخرف
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 87

آیه
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّی‏ یُؤْفَکُونَ‏
ترجمه
و اگر از مشرکان سؤال کنی چه کسی آنان را آفریده است، قطعاً خواهند گفت: خدا. پس چگونه به انحراف کشانده می‏شوند.
نکته ها
«یوفکون» از «اِفک» به معنای روی گرداندن و انحراف از مسیر طبیعی است.
پیام ها
1- مشرکان مکّه، خالقیّت خدا را قبول داشتند ولی در ربوبیّت و تدبیر و کارگشایی و شفاعت، گرفتار شرک بودند و دیگران را دخیل می‏دانستند. «لئن سئلتهم من خلقهم لیقولن اللّه»
2- توحید، امری فطری و شرک، انحراف از فطرت انسانی است. «فانّی‏ یؤفکون»