تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زخرف
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 77

آیه
وَنَادَوْاْ یَا مَالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّکَ قَالَ إِنَّکُم مَّاکِثُونَ‏
ترجمه
و فریاد می‏کشند که ای مالک (دوزخ! بگو:) پروردگارت علیه ما حکم(مرگ) صادر کند. او می‏گوید: شما ماندنی هستید (و مرگ در کار نیست).
نکته ها
دوزخیان در قیامت از هر کسی استمداد می‏کنند:
- گاهی از مؤمنان. «انظرونا نقتبس من نورکم» ای بهشتیان! به ما نگاهی کنید تا از شما کسب نور کنیم.
- گاهی از رهبران ستمگر. «فهل انتم مغنون» آیا شما ما را از قهر خدا نجات می‏دهید؟
- گاهی از مأموران دوزخ. (نظیر همین آیه)
دوزخیان آرزوی نابودی می‏کنند امّا برآورده نمی‏شود. چنانکه در جای دیگر می‏خوانیم: «لایقضی علیهم فیموتوا»** فاطر، 36.*** بر آنان حکم مرگ نمی‏شود تا بمیرند.
پیام ها
1- کار انسان به جایی می‏رسد که از مأمور دوزخ استمداد می‏کند. «یا مالک»
2- آرزوی دوزخیان مرگ و نابودی است. «لیقض علینا»
3- دوزخیان در عذاب ماندگارند. «انکم ماکثون»