تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره لقمان
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 31. لقمان آیه 28

آیه
مَاخَلْقُکُمْ وَلَابَعْثُکُمْ إِلَّا کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ
ترجمه
آفرینش و رستاخیز (همه‏ی) شما (نزد خدا چیزی) جز مانند (آفریدن و زنده کردن) یک تن نیست، همانا خداوند شنوا و بیناست.
نکته ها
ریشه‏ی تشکیک و تردید در اصل معاد؛ گاهی طول زمان است که چگونه مردگان پس از گذشت زمان طولانی، دوباره زنده می‏شوند، گاهی خود مردگان است که چگونه استخوان‏های پوسیده، پراکنده و درهم‏آمیخته، از هم تفکیک می‏شوند و گاهی آگاهی از رفتار، کردار و افکار است که پس از آفرینش مجدّدِ مردگان، چگونه به حساب این همه انسان رسیدگی خواهد شد؟
خداوند در این آیه با یک جمله، پاسخ همه‏ی این شبهات را می‏دهد که زنده کردن همه‏ی شما با آفرینش یک نفر یکسان است و زمان در آن تأثیری ندارد. او زمزمه‏های شما را می‏شنود و می‏بیند و تمام رفتار و کردارتان را می‏داند و به حساب همه می‏رسد.
پیام ها
1- در علم و قدرت الهی، کمیّت و جمعیّت، زمان و مکان، نهان و آشکار، تأثیری ندارد. «ما خلقکم و لابعثکم الاّ کنفس واحدة»