تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره لقمان
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 31. لقمان آیه 29

آیه
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُولِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی إِلَی‏ أَجَلٍ مُّسَمّیً وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
ترجمه
آیا ندیدی که خداوند، پیوسته شب را در روز، و روز را در شب داخل می‏کند، و خورشید و ماه را تسخیر کرده، هر یک تا زمان معیّنی در حرکت‏اند؟ همانا خداوند به آنچه انجام می‏دهید آگاه است.
نکته ها
کوتاه و بلند شدن شب و روز، آن هم به تدریج، در پرورش موجوداتی که به تاریکی یا روشنایی بیشتری نیاز دارند، نقش مهمّی دارد.
در این آیه از کوتاه و بلند شدن شب و روز و تسخیر خورشید و ماه به وسیله‏ی خداوند، سخن گفته شده، سپس به حرکت هر یک، برای مدّتی معیّن اشاره شده و آنگاه در آخر آیه آمده است: خداوند به آنچه شما انسان‏ها انجام می‏دهید آگاه است، یعنی هدف همه‏ی هستی و تحوّلات گوناگون در نظام آفرینش، عمل انسان‏هاست، پس باید کاری کنیم که رضای خدا در آن باشد.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری‏
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری‏
بیشتر خطاب‏های قرآن به پیامبرصلی الله علیه وآله، تنها به شخص آن حضرت نیست، بلکه عموم مردم را شامل می‏شود. مثلاً به پیامبر می‏فرماید: «اگر هریک از پدر یا مادر یا هر دوی آنان نزد تو به پیری رسند، به آنان اُف نگو واز آنها اظهار دلتنگی مکن»**اسراء، 23.***، در حالی که می‏دانیم پیامبر، پدر و مادر خود را در کودکی از دست داده و آنان زنده نبودند تا نزد حضرت به پیری برسند.
در این آیه نیز گرچه خطاب «ألم‏تر» به پیامبر اسلام است، ولی آخر آیه که می‏فرماید: «انّ اللّه بما تعملون خبیر» نشان می‏دهد که آیه عموم مردم را شامل می‏شود.

پیام ها
1- از راههای شناخت خداوند، مطالعه در طبیعت و اسرار هستی است. «ألم‏تر...»
2- کم و زیاد شدن طول شب و روز را تصادفی نپنداریم، بلکه کاری الهی و با طرح و برنامه است. «یولج...»
3- خورشید نیز حرکت دارد. «الشمس و القمر کلّ یجری»
4- حرکات اجرام، زمان‏بندی شده است. «کلّ یجری الی أجلٍ مسمّیً»
5 - تغییرات شب و روز وتسخیر خورشید و ماه، در جهت بهره‏وری و استفاده‏ی انسان است. «انّ اللّه بما تعملون خبیر» (اعمال و رفتار انسان‏ها نیز باید مفید و هدفمند باشد).