تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره لقمان
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 31. لقمان آیه 11

آیه
هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلاَلٍ مُّبِینٍ
ترجمه
این آفرینش خداست، پس به من نشان دهید که (معبودان) غیر او چه آفریده‏اند؟ آری، ستمگران (مشرک) در گمراهی آشکارند.
پیام ها
1- در بحث و گفتگو، از نمونه‏های عینی استفاده کنیم. «هذا»
2- ابتدا راه حقّ را بیان کنید و سپس از مخالفان حق، انتقاد یا با آنان مبارزه کنیم. «هذا خلق اللّه فارونی ماذا»
3- یکی از راه‏های خداشناسی، مقایسه میان قدرت او و قدرت دیگران است. «هذا خلق اللّه فارونی ماذا خلق الّذین من دونه»
4- تنها به ادّعا گوش ندهیم، دلیل و سند و نمونه بخواهیم. «فارونی»
5 - سرسختی و لجاجت در برابر حقّ، ظلم است. «بل الظالمون» (این همه آثار را می‏بینند، ولی باز هم با خدا و راه حقّ دشمنی دارند).
6- کسانی که به سراغ غیر خدا می‏روند، هم گمراهند و هم ظالم. «بل الظالمون فی ضلال»
7- انحراف شرک، بر کسی پوشیده نیست. «ضلال مبین»