تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره لقمان
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 31. لقمان آیه 7

آیه
وَإِذَا تُتْلَی‏ عَلَیْهِ آیَاتُنَا وَلَّی‏ مُسْتَکْبِراً کَأَن لَّمْ یَسْمَعْهَا کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
ترجمه
و هرگاه آیات ما بر او خوانده شود، مستکبرانه روی برگرداند، چنان که گویی آن را نشنیده، گویا در گوش‏های او سنگینی است، پس او را به عذابی دردناک بشارت ده.
نکته ها
کلمه‏ی «وَقْر»، به معنای سنگینی است. به افراد با شخصیّت و سنگین نیز باوقار می‏گویند.
از این آیه استفاده می‏شود که افراد متکبّر، حتّی حاضر به شنیدن سخن حقّ نمی‏باشند. چه رسد به آنکه آن را بشنوند و در آن اندیشه کنند و اگر منطقی نبود نپذیرند.
پیام ها
1- شنیدن سخنان لهو و باطل، آمادگی پذیرش حقّ را از انسان سلب می‏کند. «لهو الحدیث... ولّی مستکبراً»
2- برخی افراد، از هر زبانی آیات الهی را بشنوند، باز هم زیر بار نمی‏روند. «و اذا تُتلی علیه آیاتنا ولّی مستکبراً»
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله‏ی من‏
آنچه البتّه به جایی نرسد فریاد است‏
3- روحیه‏ی استکباری، مانع پذیرش حقّ و حقیقت است. «ولّی‏ مُستکبراً»
4- گوش ندادن به سخن حقّ، نشانه‏ی استکبار است. «مُستکبراً کان لم یسمعها»
5 - آن که طالب سخنان باطل باشد، آمادگی شنیدن قرآن را ندارد. «یشتری لهو الحدیث... اذا تتلی علیه... لم یسمعها»
6- مستکبران، سزاوار تحقیر هستند. «کأنّ فی أُذنیه وقراً»
7- یکی از شیوه‏های تبلیغی و تربیتی قرآن، استفاده از مثال و تمثیل است. «کَأن... کَأَنّ...»
8 - کسی که حقّ را نمی‏پذیرد، مثل کسی است که هر دو گوش او سنگین باشد. «کأنّ فی اُذنیه وَقرا»