تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

.1 مرورى بر مطالب پیشین

در جلسات گذشته عرض شد كه پس از انقلاب اسلامى ایران و برقرارى حكومت اسلامى، دشمنان اسلام با تحلیلهایى كه داشتند به این نتیجه رسیدند كه براى مقابله با این نظام باید به مطالعه و بررسى نقطه اساسى و محورىِ این انقلاب كه ولایت فقیه است پرداخت و لبه تیز حملات تبلیغاتى را به طرف آن نشانه گرفت. در راستاى این هدف پلید و ناجوانمردانه، در سالهاى گذشته و اكنون ما شاهد بوده و هستیم كه از اطراف و اكناف جهان و به صورت‌هاى گوناگون نظام اسلامى و ولایت فقیه را زیر سؤال مى‌برند و ایادى آنها در داخل نیز مشغول قلمفرسایى و فعالیت در این زمینه‌اند. از این رو، با این كه ملّت عزیز ما بخوبى به نظامشان ایمان دارند و با تمام وجود از آن حمایت مى‌كنند، ولى براى این كه مبانى فكرى و نظرى این نظام، بخصوص براى جوانان و نسل آینده كشور، بهتر تبیین و روش شود، لازم است كه گهگاه درباره این موضوعات و مسائل بحثهایى انجام بگیرد.
عرض كردیم كه در این زمینه سه قسم شبهه القاء كرده‌اند: شبهه اول آن كه اصولاً دین با سیاست بیگانه است و یك نظام سیاسى نمى‌تواند دینى باشد. در جلسه گذشته به پاسخ این شبهه پرداختیم و عرض كردیم كه اگر كسى بخواهد ببیند كه اسلام، به عنوان یك دین، به سیاست پرداخته یا نه، كافى است كه مرورى سطحى بر روى قرآن و احكام و قوانینى كه در قرآن آمده داشته باشد. واقعا اگر كسى كه مسلمان است و به قرآن معتقد است و نیز كسى كه مسلمان نیست و خواهان شناخت اسلام است، به قرآن مراجعه كند، این حقیقت را خواهد یافت كه دین و سیاست از یكدیگر تفكیك ناپذیرند. روشن است كه راه صحیح براى شناخت پیام اسلام و نظرگاههاى آن مراجعه به قرآن است، چه این كه ما نیز اگر خواسته باشیم دیدگاه مسیحیّت را راجع به موضوعى بشناسیم باید به انجیل مراجعه كنیم. البته آنچه عرض شد در
( صفحه 56 )
ارتباط با كسانى است كه شیوه سالم و منطقى را برمى‌گزینند و چه در بحث و گفتمان و چه در بررسى و مطالعه روش و متد صحیحى را انتخاب مى‌كنند. اما دشمنان به دنبال شیوه منطقى و سالم و استدلال صحیح و رعایت متدولوژى متناسب با بحث نیستند و منظور آنها تنها القاء شبهه در متدیّنان است تا ایمانشان سست گردد. با این وصف، گرچه سخنان و مباحثى كه آنان طرح مى‌كنند منطقى نیست؛ اما ما وظیفه خود مى‌دانیم كه به شبهات آنها پاسخ منطقى بدهیم.