تربیت
Tarbiat.Org

اصول کافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

باب: در اینكه برادرى بر پایه دین واقع نشده و تنها شناختن یكدیگر است‏

بَابٌ فِى أَنَّ التَّوَاخِیَ لَمْ یَقَعْ عَلَى الدِّینِ وَ إِنَّمَا هُوَ التَّعَارُفُ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمْ تَتَوَاخَوْا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا تَعَارَفْتُمْ عَلَیْهِ
@@اصول كافى جلد3 صفحه: 245 روایة:1@*@
ترجمه :
امام باقر (ع) فرمود: شما بر این امر (تشیع) برادرى نكردید بلكه تنها یكدیگر را بر آن شناختید.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمْ تَتَوَاخَوْا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا تَعَارَفْتُمْ عَلَیْهِ
@@اصول كافى جلد3 صفحه: 245 روایة:2@*@
ترجمه :
امام صادق (ع) فرمود: شما بر این امر برادرى نكردید، بلكه تنها یكدیگر را بر آن شناختید
شرح : مقصود اینستكه برادرى شما شیعه با یكدیگر در این عالم آغاز نشده بلكه در عالم ارواح و پیش زا انتقال باجساد با یكدیگر سنخیت پیدا كردید و از كفار جدا گشتید، و در این جهان آن آشنائى را بیاد آوردید و یكدیگر را شناختید.
و بعضى گفته‏اند: مقصود امام (ع) سرزنش و توبیخ شیعه است كه با یكدیگر از روى حقیقت و واقع برادرى ندارند و تنها تعارف میكنند. ولى این معنا اولا مناسب كتاب ایمان نیست و با كتاب كفر مناسب ندارد و ثانیاً استفاده این معنى از لفظ تعارف محتاج به تكلف است.