تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 1
حاج شیخ محسن قرائتی

پیشگفتار (چاپ اوّل)

دروس سطح و مقداری از درس خارج را در حوزه علمیه قم گذرانده بودم که به فکر آشنایی بیشتر با قرآن افتادم. با تنی چند از دوستان، هر کدام تفسیری را مطالعه و مباحثه و خلاصه آنرا یادداشت می‏کردیم، این کار تا پایان چند جزء قرآن ادامه داشت.
در آن ایام شنیدم که آیةاللَّه مکارم شیرازی دامت برکاته با جمعی از فضلا تصمیم دارند تفسیری بنویسند. ایشان نوشته‏های تفسیری مرا دیدند و پسندیدند و من نیز به آن جمع پیوستم.
پانزده سال طول کشید تا تفسیر نمونه در 27 جلد به اتمام رسید و تا حال بارها تجدید چاپ و به چند زبان ترجمه شده است. تقریباً نیمی از تفسیر نمونه تمام شده بود که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان‏اللَّه‏تعالی‏علیه به پیروزی رسید و من از همان روزهای اوّل بنا به فرمایش مرحوم علامه شهید مطهری به تلویزیون رفتم و الان حدود هفده سال است که هر شب جمعه تحت عنوان درسهایی از قرآن در سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه دارم.
همکاری بنده تا پایان تفسیر نمونه ادامه داشت ولی در این بین به فکر افتادم درس تفسیری را در سطح فهم عموم در رادیو شروع کنم. برای این کار، علاوه بر تفسیر نمونه از ده تفسیر دیگر نیز یادداشت‏برداری شد و الان حدود هشت سال است که هر هفته یک روز و در ماه رمضان هر روز برنامه‏ای تحت عنوان «آئینه وحی» از رادیو پخش می‏گردد.
بارها پیشنهاد شد آنچه را که در رادیو می‏گویم به صورت کتاب منتشر شود. تا اینکه چند جزء از نوشته‏هایم را نزد آیةاللَّه حاج‏سیدمهدی روحانی و آیت‏اللَّه مصباح یزدی دامت برکاتهما خواندم و به سبک و برداشت‏های تفسیری خود اطمینان بیشتری پیدا کردم. یادداشت‏ها را برای بازنویسی در اختیار حجةالاسلام محمدیان و حجةالاسلام محدثی قرار داده وبعد از تدوین آنها را در اختیار مؤسسه در راه حق قم گذاشتم تا زیر نظر آیةاللَّه استادی منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گیرد.