تربیت
Tarbiat.Org

تهاجم فرهنگی
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

2ـ احیای جلسات مذهبی

وظیفه عمومی مردم است که در مبارزه فرهنگی مشارکت کنند. هر کسی به هر اندازه که‌ می‌تواند. ساده ترین و واجب ترین کاری که از عهده هیچ کس ساقط نمی‌شود، خواه پیر باشد یا جوان، مرد باشد یا زن، احیای جلسات مذهبی است. چرا از این کار غافلیم؟ جوانان، نوجوانان، خانمها، آقایان، بازاریان، دانشگاهیان و سایر اقشار مردم باید در سطحهای گوناگون جلساتی تشکیل دهند و به شکلی فعّال، مطالب را مطرح کنند، سیر مطالعاتی برای خود قرار دهند، به صورت استدلالی با یکدیگر گفتگو و مناظره کنند و هر جا مشکلی پیش آمد برای حلّ آن نزد یک عالم بروند. هر جلسه مذهبی که بینش ما را نسبت به اسلام و ارزشهای آن اندکی
﴿ صفحه 174﴾
بالاتر ببرد یا دست کم، در همین حدّی که هست نگه‌ می‌دارد واجب است در آن شرکت جوییم.
ما‌ می‌بینیم که هر روز باورها و ارزشهای اسلامی کم رنگ تر‌ می‌شود و تنزّل‌ می‌کند. اگر این سیر نزولی همچنان ادامه پیدا کند به کجا‌ می‌انجامد؟
یکی از راههای جلوگیری از این مشکل، برگزاری جلسات مذهبی است که در آنها اعتقادات تقویت‌ می‌شود و جوانان به این راه ایمان پیدا‌ می‌کنند.