تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره غافر
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 40. غافر آیه 1-3

آیه
حم
تَنزِیلُ الْکِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ‏
غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ ذِی الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ
ترجمه
حا، میم. نزول کتاب از طرف خداوند عزیز علیم است.
آمرزنده‏ی گناه، پذیرنده‏ی توبه، سخت کیفر و صاحب عطای فراوان. هیچ معبودی جز او نیست. بازگشت (همه) به سوی اوست.
نکته ها
بر اساس برخی روایات، حروف مقطّعه تأویلی دارد که جز خداوند کسی نمی‏داند.** تفسیر مجمع‏البیان.*** امّا بر اساس برخی دیگر از روایات، (با توجّه به آیاتِ بعد از این حروف که مربوط به نزول قرآن است) خداوند با مخالفانش احتجاج می‏کند که من قرآن را از همین حروف الفبا که در اختیار شماست، تألیف کردم، شما نیز اگر می‏توانید مثل آن را بیاورید.
«ذی الطول» دو معنا دارد: صاحب فضل و عطا که رمز مهر الهی است و صاحب قدرت که رمز قهر الهی است.
آیاتی که با «تنزیل الکتاب» آغاز گشته، نام خدا را همراه با اوصافی ذکر کرده است از جمله:
«تنزیل الکتاب من اللّه العزیز الحکیم»**زمر، 1.***
«تنزیل الکتاب من اللّه العزیز العلیم»**غافر، 2.***
«تنزیل الکتاب من الرّحمن الرّحیم»** فصّلت، 3.***
«تنزیل العزیز الرّحیم»**یس، 5.***
«تنزیل من حکیم حمید»**فصّلت، 42.***
«تنزیل من ربّ العالمین»**واقعه، 80.***
بنابراین، سرچشمه‏ی وحی، صاحب قدرت، حکمت، رحمت، ربوبیّت و شایسته‏ی حمد و ستایش است.