تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

رفتار حکّام و ارزش های اخلاقی

در مورد رفتار قضات، چند نوع ارزش مطرح می شود:
نخست آن که قضاوت آنان، باید براساس یک سلسله مقررات و قوانین معتبر در جامعه صورت گیرد و در یک حکومت و جامعه اسلامی، قوانین معتبر، همان قوانین الهی هستند. پس نخستین ارزش حاکم بر رفتار قاضی این است که در چارچوب مقررات الهی و قوانین اسلامی قضاوت کند و مبنای قضاوتش احکام شرع باشد.
البته این یک مسئله واضحی است و نیاز به بحث ندارد؛ ولی در قرآن کریم، بر این هماهنگی و مطابقت با احکام الهی، تأکید فراوان شده و جریاناتی که پس از درگذشت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و احیاناً در عصر ایشان اتفاق افتاد، شاهد بر این بود که چنین تأکیدهایی لازم و به جا بوده است.