تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

1. شنیدن سخن حق

آن جا که مستمع سخنی را می شنود که علم به حقانیتش دارد، هر چند که خود از قبل، علم به حقانیت آن دارد، با وجود این، کار او درست و مفید خواهد بود؛ زیرا در همین موارد نیز که انسان سخن حق و پاسخ درست را می داند، غالباً از آن ها غفلت دارد و شنیدن آن ها سبب توجه به حقایقی می شود که از آن ها غافل بوده است. بنابراین، شنیدن وی، هر چند که استفاده علمی برایش ندارد، ولی نوعی یادآوری و غفلت زدایی و تجدید توجه است که به طور طبیعی می تواند تأثیر نفسانی و رفتاری بسیاری برای شنونده در برداشته باشد.
همه ما بسیاری از مسائل را می دانیم؛ ولی همیشه به آن ها توجه نداریم و عملاً، به این
﴿ صفحه 359﴾
دانسته ها، که مورد غفلت ما قرار گرفته اند، در رفتار و کردار خود ترتیب اثر نمی دهیم. در این حال، شنیدن همین مسائل از دیگران، موجب می شود که دانسته های مورد غفلت ما زنده و فعال شوند و در رفتار ما تأثیر بگذارند.
بهترین سخنانی از این نوع که شنیدنش در هر حال، مفید خواهد بود، سخن خدا است در قرآن کریم و سپس سخنان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) است که در روایات آمده است. در مرحله سوم، نصایح و مواعظ علما و حکما و مردان خدا است که برای زنده نگه داشتن مفاهیم ذهنی، اعتقادی و اخلاقی، اهمیت فوق العاده ای دارند و در رفتار ما تأثیر بسیاری می گذارند. از این رو، در اسلام به شنیدن چنین سخنانی تأکید فراوان شده است. خداوند در قرآن مجید می فرماید:
(وَاِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاْستَمِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)**اعراف/ 204.***.
به هنگامی که قرآن خوانده می شود، همگی گوش فرا دهید و سکوت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت خدا قرار گیرید.
آری سکوت کردن و گوش فرادادن به قرآن، وقتی که قرائت می شود، غیر از آن که احترامی به کلام خدا خواهد بود، سبب تمرکز حواس و توجه به محتوا و معنای آیات خواهد شد و خود مستمع را نیز در معرض الطاف و عنایات الهی قرار می دهد.