تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ب) اخلاق اسلامی در سخن شنیدن

در بخش گذشته، درباره مسائل اخلاقی، بر محور سخن گفتن، بحث کردیم. لازمه سخن گفتن این است که شنونده ای هم آن را بشنود. به همین مناسبت، اکنون باید درباره مسائل اخلاقی، که بر محور سخن شنیدن، مطالبی را بیان کنیم.