تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

د) تحریک عواطف منفی

عامل چهارم قتل، عامل عاطفیِ خاصی است. هنگامی که در برخوردها بین افراد اختلافی پیش می آید و عواطف یکی بر ضد دیگری تحریک می شود، گاهی کار به زد و خورد می کشد و گاهی نیز به قتل یکی از دو طرف منتهی می گردد. البته این اختلاف ها متنوعند و ممکن است در اصل بر سر مسائل مادی، اقتصادی، سیاسی و غیره باشد؛ اما آن چه کار را به جای خطرناک می کشاند، عمل و عکس العملی است که در ضمن منازعه
﴿ صفحه 205﴾
و معارضه پیش می آید، تنور نزاع را داغ تر می کند و عواطف هر یک را علیه دیگری بیش از پیش تحریک می کند تا این که به این نقطه خطرناک می رسد.