تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ابعاد فقهی و حقوقیِ عهد

قراردادهای دو طرفه، ابعاد مختلفی دارند که یکی از آن ها به جنبه حقوقی و فقهیِ معاهدات مربوط می شود. معاهدات و معاملات، در فقه از زوایای مختلفی بررسی می شوند و به پرسش هایی درباره آن ها از این دست پاسخ داده می شود که: آیا معاهده خاص جایز است یا لازم و به اصطلاح، آیا الزام آور است یا نه؟ در چه صورتی خود به خود فسخ می شود؟ در چه صورتی حق فسخ به طرفین معاهده یا یکی از دو طرف داده می شود؟ یا با چه کسانی بستن معاهده جایز است و با چه کسانی جایز نیست؟ و سرانجام، معاهده چه انواع و اقسامی دارد؟