تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

طلاق یا گسستن خانواده

البته در آخرین مرحله، اگر کار به جایی برسد که سازش میان همسران به هیچ وجه میسر نباشد، خداوند راه طلاق، یعنی جدا شدن زوجین را به عنوان آخرین راه حل باز گذارده است. خداوند طلاق را برای کسانی قرار داده است که هیچ راهی برای ادامه زندگیِ مشترک و حل مشکلات و اختلاف های خود، در پیش رو ندارند و محیط خانواده نیز برای آن ها به صورتی غیرقابل تحمل درآمده که ادامه آن، زندگی را بر انسان تلخ و دشوار می سازد.
از نظر شرع، طلاق راهی مبغوض و مرجوح است که جز در موارد ضرورت، نباید به سراغ آن رفت. پس نباید ملعبه دست افراد هوسباز، تنوع طلب و بیگانه از عواطف انسانی باشد و یا به وسیله ای برای متزلزل ساختن بنیان خانواده تبدیل شود.
خانواده، درختی مقدس است که تا حد امکان باید در حفظ آن بکوشیم تا به ثمر برسد و فرزندان صالح و رشید تحویل جامعه دهد. از این رو، تنها در صورتی که این کانون، وضعیت طبیعی و عادی خود را از دست داد و به کانون فسادی تبدیل شد که روح و روان زن و شوهر و فرزندان را دچار آزار و شکنجه ساخت، می توان به وسیله طلاق، به حیات آن پایان داد. پس زن و شوهر باید مراقب رفتار خود باشند تا هیچ گاه از احکام الهی سوءاستفاده نکنند و حقوق یکدیگر را پایمال نسازند.