تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

6. اصل حَکَمیت

ششمین اصل حاکم بر خانواده، در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام، اصل حکمیت است.
﴿ صفحه 83﴾
خداوند در قرآن کریم توصیه می کند که اگر همسران، با مصالحه، مشکل خانوادگی
را حل کنند و خطر از هم پاشیدگیِ آن، هم چنان باقی بود، از افراد با تجربه، به عنوان حَکَم استفاده کنند تا شاید آنان بتواند به این مشکل پایان دهند. قرآن در این باره می فرماید:
(فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها)**نساء/ 35.***.
یک نفر از خانواده مرد و یک نفر از خانواده زن را (بدین منظور) گسیل دارید.
و بر زوجین لازم است که به قضاوت آن دو، تن دهند تا کانون خانواده برقرار و پایدار بماند و تا آن جا که ممکن است، صلح و سازش باشد نه جدال و درگیری.