تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چگونه می‏توان گفت: بر عذاب دوزخ صبر می‏کنم، ولی بر فراق خداوند توان صبر ندارم؟

پاسخ : مادر برای دیدار فرزندش که در منطقه‏ای دور مشغول تحصیل یا خدمت است، مشکلات سفر را تحمل و سرما و گرما را بر خود هموار می‏کند، اما اگر وقتی به مقصد رسید به او بگویند فرزندت از اینجا به جای دیگر منتقل شده است، می‏گوید: بر سرما و گرما مشکلات سفر صبر می‏کنم، اما چگونه فراق فرزندم را تحمل کنم.
حضرت علی (علیه السلام) در دعای کمیل می‏گوید: صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک خدایا! بر عذاب تو صبر می‏کنم، ولی چگونه بر فراق تو صبر کنم؟