تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد23
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 1-14

آیه و ترجمه

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ(1)

لَیْس لِوَقْعَتهَا کاذِبَةٌ(2)

خَافِضةٌ رَّافِعَةٌ(3)

إِذَا رُجَّتِ الاَرْض رَجًّا(4)

وَ بُستِ الْجِبَالُ بَسًّا(5)

فَکانَت هَبَاءً مُّنبَثًّا(6)

وَ کُنتُمْ أَزْوَجاً ثَلَثَةً(7)

فَأَصحَب الْمَیْمَنَةِ مَا أَصحَب الْمَیْمَنَةِ(8)

وَ أَصحَب المَْشئَمَةِ مَا أَصحَب المَْشئَمَةِ(9)

وَ السبِقُونَ السبِقُونَ(10)

أُولَئک الْمُقَرَّبُونَ(11)

فی جَنَّتِ النَّعِیمِ(12)

ثُلَّةٌ مِّنَ الاَوَّلِینَ(13)

وَ قَلِیلٌ مِّنَ الاَخِرِینَ(14)

@@تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 198@@@

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

1 - هنگامی که واقعه عظیم (قیامت) برپا شود،

2 - هیچکس نمی تواند آن را انکار کند.

3 - گروهی را پائین می آورد و گروهی را بالا می برد.

4 - این در هنگامی است که زمین به شدت به لرزه در می آید.

5 - و کوهها در هم کوبیده می شود.

6 - و به صورت غبار پراکنده در می آید.

7 - و شما به سه گروه تقسیم خواهید شد.

8 - نخست ((اصحاب میمنه)) هستند، چه اصحاب میمنه ای؟

9 - گروه دیگر اصحاب شومند، چه اصحاب شومی؟

10 - و سومین گروه پیشگامان پیشگام!

11 - آنها مقربانند

12 - در باغهای پر نعمت بهشت جای دارند

@@تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 199@@@

13 - گروه کثیری از امتهای نخستین هستند

14 - و اندکی از امت آخرین!

تفسیر: