تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد18
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

سوره سبا

سوره سبا در مکه نازل شده و دارای 54 آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 3@@@