تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد4
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ب - اندازه قطع دست سارق.

معروف در میان فقهای ما با استفاده از روایات اهل بیت (علیهمالسلام) این است

@@تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 377@@@

که تنها چهار انگشت از دست راست بریده می شود، نه بیشتر، اگر چه فقهای اهل تسنن بیش از آن گفته اند.