تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد4
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

محتویات این سوره

این سوره از سوره های مدنی است و 120 آیه دارد و گفته اند پس از سوره فتح نازل شده است، و طبق روایتی تمام این سوره در حجة الوداع و بین مکه و مدینه نازل شده است.**المنار جلد 6 صفحه 116 _ باید توجه داشت منظور از مدنی بودن سوره این است که بعداز هجرت پیامبر (ص) از مکه، نازل شده است، اگرچه نزول سوره در خود مدینه نباشد.***

این سوره محتوی یک سلسله از معارف و عقائد اسلامی و یک سلسله از احکام و وظائف دینی است.

در قسمت اول به مساله ولایت و رهبری بعد از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) و مساله تثلیث مسیحیان و قسمتهائی از مسائل مربوط بقیامت و رستاخیز و بازخواست از انبیاء در مورد امتهایشان اشاره شده است.

و در قسمت دوم، مساله وفای به پیمانها، عدالت اجتماعی، شهادت به عدل و تحریم قتل نفس (و به تناسب آن داستان فرزندان آدم و قتل هابیل بوسیله قابیل) و همچنین توضیح قسمتهائی از غذاهای حلال و حرام و قسمتی از احکام وضو و تیمم آمده است.

و نامگذاری آن به سوره مائده بخاطر این است که داستان نزول مائده**(مائده) در اصل به طبقی گویند که در آن غذا باشد.*** برای یاران مسیح - در آیه 114 - این سوره ذکر شده است.

@@تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 242@@@