تربیت
Tarbiat.Org

فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع‏الایام‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

اعمال مشترکه هر ماه‏

در بیان اعمالی که در هم ماه باید بجا آورد و آنها چند امر است:
1 - در وقت دیدن هلال خواندن دعالی هلال است و اقلش که سه دفعه الله اکبر و سه دفعه لااله الاالله بگوید. پس بگوید الحمدلله الذی اذهب شهر کذا و جاء بشهر کذا(1) و بهترین دعاهای هلال، دعای 43، صحیفه کامله است.
2 - در وقت دیدن هلال هفتمرتبه سوره حمد بخواند که امان از درد چشم است.
3 - در اول هر ماه نو، اندکی پنیر بخورد.
4 - در شب اول هر ماه دو رکعت نماز کند و در هر رکعت حمد و سوره انعام بخواند و از حق تعالی سئوال کند که او را از هر ترسی و دردی ایمن گرداند.
5 - در روز اول هر ماه دو رکعت نماز کند. در رکعت اول بعد از حمد، سی مرتبه توحید و در رکعت دوم سیه مرتبه سوره اناانزلنه بخواند و بعد از نماز تصدق کند بآنچه ممکن شود تا سلامتی آن ماه را برای خود بخرد. سید در دروع‏الواقیه بروایت دیگر این دعا را بعد از نماز اول ماه نقل کرده و اگر کسی نخواند هم باکی هم نیست و دعا اینست:
بسم الله الرحمن الرحمن و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها مستودعها کل فی کتاب مبین بسم الله الرحمن الرحیم و ان یمسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلاراد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عسر یسر اماشاء الله لا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوکیل و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب لانذرنی فردا و انت خیر الوارثین.‏
سید ابن طاوس روایتی دیگر از برای نماز اول ماه نقل کرده که در آن توحید و اناانزلناه یکمرتبه ذکر شده و فرموده شاید این روایت برای کسی باشد که وقتش تنگ شده باشد برای خواندن سی مرتبه توحید و قدر یا بجهت آنکه در طریق سفر یا مریق باشد یا عذر دیگر داشته باشد.
6 - روزه گرفتن سه روز از هر ماه که آن پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه است که مواظبت بر روزه آن وسوسه سینه را میبرد و مقابل روزه دهر است و از سنن مؤکده حضرت رسول است که بر آن مواظبت داشت تا از دنیا رحلت فرمود.
7 - روزه گرفتن ایام البیض هر ماه است که فضیلت بسیار دارد.
8 - روزه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه است و برای کسیکه حاجتی داشته باشد. بنحویکه در هدیة الزائرین ذکر کردم.
بدانکه چون در روایات وارد شده که ماه رمضان اول سال است و شیخ مفید و شیخ طوسی، و دیگران نیز در ذکر اعمال سنه ابتداء بماه مبارک رمضان کردند. احقر نیز اقتداء میکنم بایشان و در ذکر شهور ابتداء میکنم بماه رمضان پس میگویم متوکلا علی الله تعالی.