تربیت
Tarbiat.Org

خود باوری و خود باختگی مجموعه‏ای از فرمایشات امام خمینی قدّس سره الشریف‏
مرکز غدیر‏‏‏

25- گرایش به غرب به خاطر القائات غلط

کسانی که از آنها هستند یا افکارشان آن نحو افکار است یا به اصطلاح خودشان صلاح ملت را می‏بینند که وابسته باشند، خوب هستند اشخاصی که متدین هم هستند، نمازخوان هم هستند، شاید نماز شب هم می‏خوانند اما افکارشان آنطوری پرورش یافته، یعنی از بچگی به گوش اینها خوانده‏اند به اینکه خوب این کشورهای ضعیف، بدون وابستگی یا به این طرف یا به آن طرف، بدون این، برایشان امکان استمرار حیات نیست. وقتی از بچگی، وقتی هم وارد شدند در مدرسه، توی مدرسه این را به گوش‏شان خوانده‏اند، وقتی هم وارد شدند در جامعه هی این در گوش‏شان خوانده شده است، در روزنامه‏ها تبلیغ شده است، در مجلات تبلیغ شده است، همه جا این مطلب پیش آمده است که شما خودتان نمی‏توانید خودتان را اداره کنید. اگر از دامن شرق فرار می‏کنید به دامن غرب باید پناهنده بشوید. این اشخاص متدینی هم که نمازخوان هم هستند، متدین هم هستند، لکن این معنا در ذهنشان هست که ما چون شوروی الحاد ذاتی دارد و اصلاً مبدائی قبول ندارد، ما اگر از او فرار کنیم و ناچاریم که یک جائی باید پیوند حاصل کنیم، باید به طرف غرب برویم و حالا آمریکاست. اینها نه اینکه غرضشان این است که مثلاً صدمه‏ای به اسلام وارد بشود، نه، اصلاً این طوری پرورش پیدا کرده‏اند، اینطوری فکرشان این است، صلاح را این می‏دانند.(27)