تربیت
Tarbiat.Org

خود باوری و خود باختگی مجموعه‏ای از فرمایشات امام خمینی قدّس سره الشریف‏
مرکز غدیر‏‏‏

1- گمان کرده‏ایم پیشرفت غرب در علوم مادی نشانه پیشرفت در همه علوم است‏

ما از اروپائیان چنان وحشت کرده‏ایم که یکسره خود را باخته و علومی را که خود در او تخصص داریم و اروپائیان تا هزار سال دیگر نیز به او نرسند به سستی تلقی می‏کنیم. کسیکه منطق الشفا و حکمة الاشراق و حکمت متعالیه صدرای شیرازی دارد به منطق و حکمت اروپائیان که باز در کلاس تهیه است چه احتیاج دارد. اینها گمان کرده‏اند که اگر مملکتی در سیر طبیعی پیشرفت کرد و در سیر حکمت الهی نیز پیش قدم است و این از اشتباهات بزرگ ما است و یکی از تبهکاریهای نویسندگان مشرق اسلامی باید دانست.(1)