تربیت
Tarbiat.Org

ابراهیم
مرکز غدیر‏‏‏

ابراهیم

بیش ازز هزار سال از طوفان نوح گذشت و نسل بشر که با طوفان نوح پاکسازی شده و بار دیگر با جمعیت مؤمنین حیات و زندگی را آغاز کردند با هجوم بی امان شیطان مواجه شدند و در نسل نوح وقتی فرزندی به یکی از فرزندان نوح منتقل شد برخی دیگر برادران او به این مطلب حسادت ورزید و بنای مخالفت با او را گذارد و قابیل وار به مقابله با برادر خود پرداخت و به این ترتیب بار دیگر مقابله حزب الشیطان با حزب الله آغاز گشت و همین امر موجب تخریب و فاصله گرفتن گروه بسیاری از مردمان از راه خداوند شد و نتیجه آن سلطه قدرتمداران شیطان مسلک بود که با استبداد و استثمار به حکومت خود ادامه می‏دادند تا اینکه به زمان ظهور ابراهیم منتهی شد که قدرت در دست فردی نام نمرود بود که او پا را از همه مراتب بالاتر گذارده و ادعای خدایی بر زمین را داشت و چنان بر جهان آن روز سلطه یافته که هر تصمیمی ظالمانه را به اجرا می‏گذارد و کسی را یارای مخالفت با او نیست.
ابراهیم پیامبری بود که در این فصل از تاریخ که جهان با سیاهی حکومت جهل و ستم مواجه بود مبعوث گشته و به مبارزه با نمرود پرداخت‏
مبارزه و انجام رسالت ابراهیم درس بزرگی برای بشریت بود و خداوند او را به عنوان اسوه و الگوی تاریخ بیان می‏دارد و می‏فرماید:
قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه
برای شما ابراهیم و کسانی که با او همراهی نمودند الگویی مناسب است؛
اذ قالوا لقومهم انا برءاء منکم و مما تعبدون من دون الله
آنگاه که به مردمان زمان خود گفتند ما از شما و آنچه غیر از مورد پرستش قرار داده‏اید بیزار هستیم
کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تومنوا بالله وحده
ما شما را قبول نداریم و تا ابد بین ما و شما دشمنی و کینه بر قرار است مگر اینکه به خدای واحد ایمان بیاورید
الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک
بله تنها ابراهیم به آزر که (در حکم) پدر او بود گفت برای تو از خداوند طلب بخشش می‏کنم
و ما املک لک من الله من شی‏ء
اما در برابر خدا من مالک چیزی نیستم
ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر«ممتحنه 4»
خداوندا بر تو توکل می‏کنیم و به سوی تو می‏آییم و راه به سوی تو ختم می‏شود
آری در چنان جوّ سختی که علیه ابراهیم و مؤمنین وجود دارد و نمرود با قوت مسلط خود برای دفاع از بتان قیام کرده است گفتن چنین کلماتی بسیار سخت و دشوار و مخاطره‏آمیز است مگر با توکل بر خداوند که اعتماد بر او همه سختیها را آسان می‏سازد
لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و من یتول فان الله هو الغنی الحمید«ممتحنه 6»
ابراهیم و یارانش برای شما الگوی مناسبی هستند برای آنها که امید به خدا و روز قیامت دارند بلی هر کسی عقب نشینی کند خداوند بی نیاز و ستوده است
زندگانی ابراهیم از هنگام تولد و تا مرگ درس و عبرت است که اکنون زندگی و رسالت این پیامبر بزرگ الهی را در فصلهای زیر مورد مطالعه قرار می‏دهیم