تربیت
Tarbiat.Org

احدی الحسنیین‏
مرکز غدیر‏‏‏

6- ائمه هدی (علیهم السلام)، ادامه دهندگان راه انبیاء

ائمه هدی علیهم افضل الصلوات الله در عصر خویش، به تبعیت از دستورات صریح قرآن، همواره در پیکار و مبارزه علیه دشمنان خدا بوده و یک لحظه دست از جهاد مقدس خود بر نداشته و بالاخره به فوز عظیم شهادت نائل شدند.
امام حسن مجتبی (علیه السلام) به نقل از رسول خدا می‏فرماید:
... ما منا الا مسموم أو مقتول(28)
تمامی ما در راه خدا کشته می‏شویم یا با شمشیر و یا با سم کشنده.
وحضرت رضا (علیه السلام) می‏فرماید:
... و ما منا الا مقتول و الله لمقتول بالسم باغتیال من یغتالنی أعرف ذلک بعهد معهود الی من رسول الله اخبره به جبرئیل عن رب العالمین(29)
هیچ یک از ما نیست مگر اینکه کشته شود و من به خدا قسم بوسیله سمی که قاتل من آنرا ظاهر سازی کرده کشته می‏شوم. من این مطلب را از ناحیه رسول خدا (صلی‏الله‏علیه‏وآله) بدست آورده‏ام که جبرئیل از طرف خدا آگاهش کرده بود.