تربیت
Tarbiat.Org

احدی الحسنیین‏
مرکز غدیر‏‏‏

3- سیمای مجاهدان راه خدا در قرآن‏

قرآن مؤمنین را مجاهدان راه خدا معرفی کرده و صفات آن‏ها را تک تک بر شمرد:
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین.(19)
مجاهدان راه خدا چنین اند: توبه کنندگان، خدا پرستان، حمد و شکر نعمت گذاران، روزه داران، نماز با خضوع گزاران، امر به معروف و نهی از منکر کنندگان، و نگهبانان حدود الهی، و مؤمنان را- ای رسول ما به هر ثواب و سعادت- بشارت ده.