تربیت
Tarbiat.Org

شرح حال و زندگی محدثین شیعه
مرکز غدیر‏‏‏

ولادت‏

ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به «شیخ الطائفه»، در خراسان، در سال 385 هجری متولد شد.
او از ستارگان بسیار درخشان جهان اسلام است و در فقه و اصول، حدیث، تفسیر، کلام و رجال تالیفات فراوان دارد.