تربیت
Tarbiat.Org

خلاصه‏ای از اصول کافی
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

دیباچه کتاب

به قلم ...عمادزاده
بسم الله الرحمن الرحیم
کتابی که از لحاظ خواننده محترم می‏گذرد ترجمه فصلی از کتاب نفیس کافی کلینی است بنام ایمان و کفر، که ضمن تقدیر از فاضل ارجمند آقای علی اصغر خسروی مترجم برای بیان مطلب ناگزیر از ذکر یک مقدمه کوتاهی می‏باشیم.
مطالبی که باید از باب مقدمه مانند فیلم زندگی از پیش چشم گذرانید عبارت است از ظهور اسلام تحولات دوران ابلاغ وحی اوضاع آشفته ایجاد سقیفه بنی ساعده دوران حکومت خلفاء راشدین عصر خلافت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و امام حسن مجتبی (علیه السلام) حکومت عربی اموی معاویه و یزید و شهادت امام حسین (علیه السلام) سید الشهداء و ایجاد انقلاب فکری و اجتماعی و حکومت آل مروان تا انقراض بنی‏امیه که تا اوایل قرن دوم هجری شروع می‏شود؟!